نام و نام خانوادگیسمتمشخصات
جواد موحد 
تلفن مستقیم: 021-88846962-4
تلفن داخلی: 125
دورنگار: 021-88315930
پست الکترونیکی:
آدرس: @jmovahhed

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.